07/08/2018

Vernepleier / Sykepleier med demenskompetanse

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.08.2018

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.Midtre Gauldal kommune har ledig

ID 1172

Fast 100 % stilling for Vernepleier / Sykepleier med demenskompetanse, enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, demensavdelingen gr. 1 og 2. Tiltredelse snarlig, og etter avtale.

Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg 

Arbeidsoppgaver:
- Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
- Medikamenthåndtering
- Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:
- Krav om vernepleiefaglig eller sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon
- Krav om demenskompetanse i form av utdanning og/eller praktisk erfaring
- Må beherske norsk skriftlig og muntlig
- Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:
Vi ønsker medarbeidere som
- Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
- Er ansvarsbevisste og lojale
- Har evne til samarbeid og samspill
- Har evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:
Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Tove Aune Bjørklund, tlf. 97 65 55 46

Registrer søknaden elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå