07/08/2018

Psykolog / skolepsykolog 100% midlertidig stilling ved Forebyggende barn og unge

 • Ullensaker kommune
 • Ullensaker, Norge
Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.08.2018

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 36.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Ullensaker kommune søker kandidat til psykologstilling til samarbeidsprosjekt med Akershus fylkeskommune. 
Akershus fylkeskommune er skoleeier for de videregående skolene på Romerike. I samarbeid med Ullensaker kommune gjennomføres et 3- årlig prøveprosjekt med skolepsykolog for de videregående skolene på øvre Romerike. Det skal være to psykologer som arbeider i team, og den ene stillingen er besatt.Psykologene skal arbeide med mål om økt livsmestring hos ungdom. Stillingene vil ha et spesielt fokus på arbeid med barn og unge i overgangene mellom barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående. Satsingen fordrer tverrfaglig samarbeid og koordinering av tiltak. 

I 60 prosent av stillingsressursen vil hver av psykologene jobbe utadrettet mot skolene og i tett dialog med den lokale skolehelsetjenesten. Resterende stillingsressurs er forbeholdt psykologarbeid knyttet til barn og unge i Ullensaker kommune. 

Stillingene er ett engasjement i 100% stilling. 
Arbeidstid 37,50 timer pr.uke. 
Lønn inntil kr 650.000 på årsbasis for 100% stilling ut fra kvalifikasjoner. Ullensaker kommune er arbeidsgiver og psykologene vil ha kontorplass i Ullensaker.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig forebyggende utviklingsarbeid og kompetanseutvikling 
 • Faglig veiledning og rådgivning til skolehelsetjenesten 
 • Psykologene skal lede et psykisk helseteam for ungdom i videregående skole 
 • Tidlig identifisering og behandling av lette og moderate lidelser 
 • Rådgiving til foreldre

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog med henvisningsrett. 
 • Kjennskap til kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. 
 • Erfaring fra følgende områder er ønskelig; 
 • Barn og ungdom i alderen 12- 19 år 
 • Psykisk helsearbeid 
 • Rådgivning og veiledning 
 • Koordinering og sikring av forebyggingstiltak

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Nettverksbygger 
 • Engasjement og motivasjon for forebyggende og helsefremmende arbeid 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Det er en fordel at du disponerer egen bil da 60 prosent av arbeidstiden vil være ute ved de videregående skolene

Vi tilbyr

Deltagelse i fagnettverk med andre psykologer og samarbeidspartnere 

Vi tilbyr et godt fagmiljø i en dynamisk og fremtidsrettet kommune! 

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. 

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.
 
Kontaktinfo:
 
Lillian Rognstad
Enhetsleder
90853287

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå