06/08/2018

Geriatrisk sykepleier, 100% fast dagstilling ledig fra 1. november 2018

  • Sunndal kommune
  • Sunndal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 17.08.2018

Geriatrisk sykepleier ved Prestjordet dagsenter

100 % stilling dagtid, ledig fra 1. november 2018

Prestjordet dagsenter er et dagtilbud med 9 plasser for hjemmeboende mennesker med demenssykdom. Dagtilbudet skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 2 ansatte er fast tilknyttet dagsenteret og i tillegg har ansatte fra avdeling for mennesker med demenssykdom deler av sin stilling ved dagtilbudet. Dagsenteret har åpent mandag - fredag på dagtid. 

Arbeidsoppgaver:

- Utvikle og gjennomføre et godt aktivitetstilbud ved dagsenteret
- Bidra i den daglige driften av dagtilbudet
- Sikre brukermedvirkning og fokus på tilrettelegging i forhold til brukernes individuelle behov
- Hente og bringe brukere til og fra hjemmet
- Utføre miljøarbeid av faglig og praktisk art
- Samarbeide med demenskoordinator, hjemmesykepleien og pårørende

Kvalifikasjoner/lønn:

- Sykepleier med videreutdanning innen geriatri
- Lønn etter tariff

Det vil bli lagt vekt på:

- Erfaring, interesse og engasjement for fagfeltet demens
- Kunne arbeide selvstendig og i team
- Evne til å være fleksibel og løsningsorienter
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad:

Vi ber om at søknad sendes via vår rekrutteringsmodul.

For nærmere informasjon ta kontakt med pleie- og omsorgssjef Anne Berit Vullum, 901 48 016.

Kontakter

Navn: Anne B. Langholm Vullum
Tittel: Pleie- og omsorgssjef
E-post: anne.berit.vullum@sunndal.kommune.no
Mobil: 90148016

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå