11/10/2019

Oppvekst- og kultursjef, 100 % fast stilling

  • Loppa kommune
  • Loppa, Norge
Kultur - Bibliotek Ledelse Oppvekst

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.10.2019

Loppa kommune ligger vest i Finnmark og har ca. 915 innbyggere. Loppa grenser til Troms fylke i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord. Det tar omtrent 1,5 time med bil til Alta. Kommunesenteret Øksfjord har daglige hurtigruteanløp. Gangavstand til det meste, kombinert med lett tilgjengelig og storslått natur.

Stillingen som etatsleder - oppvekst og kultur er ledig fra 01.01.2020.

Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, bibliotek, kultur/fritid, voksenopplæring og introduksjon. Etatsleder har fullt ansvar for fag, personal og økonomi for etaten og vi søker en engasjert leder med fokus på dette. Loppa kommune er med i RSK Vest-Finnmark (regionalt samarbeidskontor) for kompetanseutvikling i skole og barnehage. Oppvekst- og kultursjef vil være en del av styret i RSK.

Noen sentrale arbeidsområder:

• Lede, samordne og videreutvikle tjenester innen oppvekst og kultur
• Ha ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge for gjennomføring av vedtak
• Motivere de ansatte til helhetstenkning
• Etatsleder deltar i administrasjonssjefens ledergruppe
• Budsjettarbeid
• Saksbehandling og planarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
• Ledererfaring fra offentlig sektor og/eller privat næringsliv
• Erfaring med økonomi/budsjettarbeid
• God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og framstillingsevne på norsk
• Systematisk, initiativrik, engasjert og løsningsorientert
• Samarbeidsvilje og motiverende lederstil vektlegges

Vi tilbyr:

• Flyttegodtgjøring etter eget reglement
• En spennende, variert og utfordrende stilling i ett fagfelt i sterk utvikling
• Loppa kommune er en IA-bedrift
• Gode pensjonsordninger i KLP og statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån
• Lønn etter avtale
• Gratis SFO og barnehage for barn bosatt i Loppa (prøveprosjekt 2019, kan bli forlenget)
• Loppa kommune er behjelpelig med anskaffelse av leilighet ved behov

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglement og overenskomster. For spørsmål om stillingen kontakt administrasjonssjef Frank Bækken, telefon 78 45 30 20 eller personalrådgiver Kjetil Moen Braathen telefon 78 45 30 05.

Søknadsfrist 31.10.19.

Søknad, CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes postmottak@loppa.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!