11/10/2019

Sjukepleiar 100% fast stilling

  • Stryn kommune
  • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.10.2019

Det er ledig 100% fast sjukepleiarstilling i Eining for pleie- og omsorgstenester i Stryn. Stillinga er knytt til bufellesskap, avd. Kvisten på Stryn omsorgssenter.

Avdelinga har 20 brukarar og det er ca 13 årsverk  knytt til avdelinga.

Arbeidsoppgåver

Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre i bufellesskap
Kvalifikasjonar

Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar 

Personlege eigenskapar

Evne til å vise omsorg, empati og respekt

Samarbeidsevne

Datakunnskap

Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg 

Vi tilbyr

Variert arbeid i eit positivt miljø

Utfordrande arbeid

Tenester i utvikling

Løn etter tariff 

God pensjonsordning 

Kontaktperson:

Siw Rognmo Vangen
Einingsleiar Stryn
 57 87 69 51

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!