10/10/2019

Fagledere inntil 200%, Johan Bojer videregående skole skolested Rissa

  • Trøndelag fylkeskommune
  • Rissa, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.10.2019

Fagleder innen utdanningsprogrammene på yrkesfag og utdanningsprogram studiespesialisering, til sammen inntil 200%.
Rissa- og Leksvik videregående skoler ble sammenslått til Johan Bojer vgs. fra 1. august 2019, men har opplæring ved to skolesteder til ny skole er på plass. Arbeidssted er i første omgang ved skolested Rissa.

Arbeidsoppgaver

Fagleder inngår i skolens ledergruppe og har ansvar for den daglige ledelsen av sin avdeling, herunder personal, budsjett og økonomistyring, samt pedagogisk utviklingsarbeid. I tillegg har fagleder sammen med skolens ledergruppe et helhetlig ansvar for virksomheten.

Kvalifikasjoner

Godkjent og relevant pedagogisk utdanning i tillegg til lederutdanning og/eller ledererfaring. Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Faglig innsikt i ett eller flere av gjeldende programområder er ønskelig. Noen av arbeidsoppgavene vil være prosesser rundt utviklingen av nye Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Trøndelag fylkeskommune stiller krav om at ledere skal ha formell lederkompetanse tilsvarende 30 studiepoeng. Søkere som mangler lederutdanning må forplikte seg til å ta slik utdanning. 

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper ønsker vi en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, som er selvstendig og ansvarsfull, samt bevisst på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Fleksibilitet og en løsningsorientert tilnærming til oppgaver vil være viktig.
 
Kontaktinformasjon

Borghild Husdal Buhaug
Rektor
+4741448704
borbu@trondelagfylke.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!