06/08/2018

Kommunepsykolog, 100% fast stilling

 • Sel kommune
 • Otta, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.09.2018

St.id 1940

Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid.

Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier. Stillingen er delvis finansiert gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning.

Organisering:

 • stillingen organiseres under kommunalsjef for helse og omsorg, og vil samarbeide med legekontor, helsestasjon, psykisk helse/ rus-tjenesten m.fl. Det daglige arbeidsstedet vil være vekselsvis helsestasjon og psykisk helsearbeid.
 • tilbudet skal rette seg mot barn og unge, forebygging og behandling
 • voksne med utfordringer i forhold til psykisk helse, forebyggende og behandling
 • veiledning av og samtale med ansatte i det kommunale tjenesteapparatet
 • tjenesten er et lavterskeltilbud

Sel kommune har et mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester. 

Vi kan tilby:

 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger
 • Sel kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid.

Oppgaver:

 • psykologen skal inngå i tverrfaglig team:
  • utredningsteam psykisk helse
  • kriseteam
  • utredningsarbeid FACT team, og eventuelt medlem i FACT team dersom dette etableres
 • klinisk arbeid
 • veiledning til ansatte
 • deltagelse i kartlegging og planlegging av utviklingsoppgaver
 • bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve- og oppvekstvilkår for barn og unge

Kvalifikasjonskrav:

 • psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon

Det er ønskelig at søker har:

 • relevant praksis og arbeidserfaring
 • erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge

Personlige egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling
 • nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • fleksibel og løsningsorientert
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, jfr. Helsepersonelloven § 20 a. 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillingar.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå