09/10/2019

Byggesaksbehandler / Ingeniør

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.10.2019

Om stillingen

Vi trenger å styrke den administrative siden av teknisk sektor, og har behov for en byggesaksbehandler/ ingeniør/ i 100 % fast stilling. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.

Teknisk sektor har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker, alle typer arealplaner, samt oppmåling/kartverk. Sektoren drifter kommunens bygg/eiendommer, vei, vann- og avløpsanlegg, brann/redning samt kommunalt renhold. Den administrative siden av teknisk sektor vil etter denne styrkningen bestå av 3 stillinger.

Stillingen vil gi den rette personen svært bred og god innsikt i alle sider av teknisk sektor i en kommune. Du vil få mulighet til å jobbe med et stort utvalg arbeidsoppgaver innenfor sektoren, og jobbe tett sammen med kommunens øverste ledelse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder gjennomføring av tilsyn i byggesaker og matrikkelføring.
 • Saksbehandling innen annet lovverk samt andre arbeids- og forvaltningsoppgaver må også påregnes.
 • Delegerte lederoppgaver og oppfølgingsansvar.
 • Matrikkelansvarlig.
 • Andre oppgaver som må løses av teknisk sektor.

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniørutdannelse med byggfaglig kompetanse fra universitet/høyskole.
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, samt god framstillingsevne.
 • Førerkort min. klasse B.

Annen relevant utdanning på minimum bachelornivå i kombinasjon med relevant erfaring kan også vurderes. Nyutdannede vil også bli vurdert.

Vi søker deg som:

 • Har høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner med stå-på-vilje og godt humør.
 • Er positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert.
 • Er fleksibel og selvstendig.

Det er ønskelig at den som tilsettes disponerer egen bil til tjenestekjøring.

Vi tilbyr

 • Gode og fleksible arbeidsforhold.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • God pensjonsordning og forsikringer via KLP.
 • Dekning av flytteutgifter etter regulativ.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Spørsmål om stillingen

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir
behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

Tiltredelse etter avtale.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!