09/10/2019

Kommunepsykolog, 100 % fast stilling

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.11.2019

Om stillingen

Stilling som kommunepsykolog er nyopprettet, og den som tilsettes får i stor grad utforme sin egen stillig i kommunen. Kommunepsykolog vil som utgangspunkt organiseres i kurativ tjeneste underlagt virksomhetsleder for helse og omsorg, og vil ha tett samarbeid med kommuneleger, frisklivssentral og andre tilsatte i psykiatrisk tjeneste. Kommunepsykologen skal være med å utforme det fremtidige tilbudet og organisering innen psykisk helsetjeneste, slik at endringer må påregnes. Vår nye kommunepsykolog må påregne samarbeid med våre nabokommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen skal ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. 
 • Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen.
 • Veiledning og undervisning med fokus på forebygging og tidlig innsats for barn og foresatte. Samarbeid med bl.a. jordmor, helsesøster, barnevern, psykisk helsetjeneste, barnehage og skole.
 • Delta i tverretatlig/- faglig team i kommunene.
 • Bidra i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Gjennomføre klinisk behandling når det er riktig og nødvendig samt henvisning til spesialisthelsetjeneste.
 • Opplæring og veiledning i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
 • En av flere kontaktpersoner for spesialisthelsetjenesten innen fagområdet.
 • Kommunens forløpskoordinator ifht pakkeforløp.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent psykolog
 • Erfaring i klinisk arbeid og variert erfaring vil bli vektlagt  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring med å jobbe i team/tverrfaglig samarbeid, men også evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for klinisk spesialisering om man mangler slik kompetanse
 • Avlønning ihht til avtale
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark

Generelt

 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr Offentlighetslovens § 25.
 • Den som ansettes må kunne fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Spørsmål om stillingen

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!