09/10/2019

Eiendomsforvalter

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trondheim, Norge
Bygg og anlegg Eiendom Forvaltning Jus

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 21.10.2019

SEKSJON EIENDOM

Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg, administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk og driftslokasjoner for veiadministrasjon
Seksjonen har 4 team med til sammen ca 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for prosjekt- og eiendomsutvikling, bygg- og eiendomsforvaltning, prosjektledelse, vedlikeholdsplanlegging og driftsoppgaver.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk.

Stillingen som eiendomsforvalter er knyttet til Team Eierskap. Teamet har ansvar for å ivareta fylkeskommunens eierskapsinteresser knyttet til eide og leide bygninger. Stillingen vil ha arbeidsted knyttet til ett av administrasjonsstedene (Trondheim/Steinkjer) og noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandle og saksbehandle nye og gamle leiekontrakter.
 • Bistå ved kjøp, salg av arealer og eiendom
 • Saksbehandling av nabovarsler iht plan og bygningslov
 • Saksbehandle sammenføyninger, fradelingssøknad, arealoverføring, grensejusteringer og oppmålingsforretninger
 • Saksbehandle i FDVU-system, ajourhold avtaler, arealer og, bygningsmasse med tilhørende dokumentasjon
 • Bistå med opplysninger og rådgivning tilknyttet fylkeskommunens eiendommer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen eiendomsfag, jus, økonomi eller byggfag
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse
 • Kompetanse og erfaring fra eiendomsforvaltning og digitalisering av denne vektlegges
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, plan og bygningslov, kartregistrer og matrikkel er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God forretningsforståelse og forhandlingskompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner og kundefokus
 • Kunne jobbe selvstendig og tilegne seg ny kompetanse

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Kontaktinformasjon

Trine Hagen
Teamleder Eierskap
97189930
triha@trondelagfylke.no

Rune Venås
Bygge- og eiendomssjef
90783473
runve@trondelagfylke.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!