06/08/2018

Fagansvarlig leder kjøkken-renhold

  • Herøy kommune i Nordland
  • Herøy, Nordland, Norge
Annet Kokk - Kjøkken

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

Ved Herøy omsorgssenter er det ledig 100 % stilling som fagansvarlig kokk i turnus. 

Tiltredelse snarlig.

Beskrivelse avdeling

Herøy omsorgssenter er et heldøgns bemannet omsorgssenter med langtidsplasser i institusjon, leiligheter, korttidsplasser og avlastningsplasser. 

Kjøkkenet er lokalisert i omsorgssentret. Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i omsorgssentret, samt salg av middag til hjemmeboende. Fagleder i kjøkkenet har ansvar for drift av kjøkkenet og renholdsoppgaver ved omsorgssentret. Det er egent personale for renhold og kjøkken.

Fagleder inngår i et lederteam som sammen fordeler arbeid og ansvarsoppgaver opp mot daglig ledelse av kjøkken og renhold. Vårt lederteam består av enhetsleder og fagledere i institusjon og hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

- ansvar for å lede og videreutvikle den daglige driften i samarbeid med enhetsleder.
- ansvar for det faglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
- delta i avdelingens lederteam.
- Bestilling av varer.
- Direkte kontakt med leverandører
- Samarbeid med ulike samarbeidsparter
- Ansvar for IK-mat og kvalitetssikring
- Delta aktivt i produksjonen 
- turnusarbeid

Vi søker

En person
- Har ledelseserfaring samt erfaring fra storkjøkkendrift
- Er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert
- Er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet
- Setter kunden i fokus
- Er løsningsorientert og ikke redd for "å brette opp arman" når det trengs
- Kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for kjøkkenets ansatte 

Krav til kompetanse

-Fagbrev som kokk, eller annen relevant utdanning.
-Gode norskkunnskaper

2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e).

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: 
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Wenche Sæthre Jørgensen
Enhetsleder
wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
90629198

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå