02/10/2019

Sykepleier 100 % fast, Wesselborgen sykehjem, avdeling Midnattsol

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.10.2019

Kort om stillingen

Ledig 100% stilling som sykepleier ved Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avdeling Midnattsol.
Todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

Wesselborgen sykehjem består av tre avdelinger, hvor to er somatiske avdeling og en er skjermet avdeling for demenssyke. I tillegg er Utsikten dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom lokalisert på Wesselborgen. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens demensteam. Stillingen som er ledig er lokalisert på avdeling Midnattsol som er en somatisk avdeling med 11 plasser.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem".
Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.
Dine arbeidsoppgaver vil være;
• Utøve direkte sykepleie til beboerne.
• Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer.
Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid.
Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt.
Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Kontakter

Navn: Lene Nilsen Holte
Tittel: Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no 
Mobil: 95282692

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!