02/10/2019

Sykepleier 100 % vikariat, Prestøyhjemmet, avd. Fururabben.

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.10.2019

Kort om stillingen

Ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som sykepleier i perioden fra september 2019.
Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Fururabben.
Avdeling Fururabben er en somatisk langtidsavdeling med åtte beboere. Prestøyhjemmet består i tillegg av en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt avdeling Solgløtt som er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er lokalisert på Prestøyhjemmet.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem" og læringsnettverket gode pasientforløp for kronisk syke og eldre. Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.
Dine arbeidsoppgaver vil være:
• Utøve direkte sykepleie til beboerne.
• Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Vi har hentet stillingsteksten fra Kommunaljobb.no

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Kontakter

Navn: Lene Nilsen Holte
Tittel: Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no 
Mobil: 95282692

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!