02/10/2019

Sykepleier 100 % fast, Wesselborgen sykehjem, avdeling Trollfjord

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.10.2019

Kort om stillingen

Ledig 100% stilling som sykepleier ved Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avdeling Trollfjord.
Todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

Avdeling Trollfjord er en somatisk langtidsavdeling med 12 beboere. På Wesselborgen sykehjem er det i tillegg en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens hukommelsesteam.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.
Dine arbeidsoppgaver vil være;
• Utøve direkte sykepleie til beboerne
• Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. 

Kvalifikasjoner

• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Vi har kopiert stillingsteksten fra Kommunaljobb.no

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Kontakter

Navn: Lene Nilsen Holte
Tittel: Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no 
Mobil: 95282692

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!