02/10/2019

Sykepleier 100 % fast, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.10.2019

Kort om stillingen

Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.
Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsefagarbeidere tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem", og rehabiliteringsavdelingen er aktivt med i læringsnettverket Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre.

Hovedarbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

• Utøve direkte sykepleie til pasientene.
• Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier.

• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå
C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Kontakter

Navn: Lene Nilsen Holte
Tittel: Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no 
Mobil: 95282692

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!