05/08/2018

IT-arkivar

 • Trondheim kommune
 • Trondheim, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap IT

Beskrivelse

trondheim.jpg
SØKNADSFRIST: 19.08.2018

Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv er Trondheim kommunes faginstans innen arkiv og holder til på Arkivsenteret Dora. Byarkivet er totalarkiv for kommunen med oppgaver innen arkivdanning, veiledning, integrasjon med fagsystem, arkivløsning, papir- og digitalt depot, i tillegg til formidling, partsinnsyn og innsyn etter Offentleglova.

Enheten deltar aktivt i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Personvern, informasjonssikkerhet og etikk står sentralt i arbeidet ved alle fagområder ved Trondheim byarkiv.

Byarkivet er organisert i avdelingene Dokumentasjonsforvaltning, Depot og Formidling.

Arbeidsoppgaver

Enheten og arbeidsområdet er under utvikling og endring, noe som vil påvirke stillingens innhold. Den som tilsettes vil ha oppgaver knyttet til intern drift- og brukerstøtte av kommunens sak- og arkivløsning, og integrasjon mellom ulike fagsystemer og felles arkivløsning.

Vedkommende vil på sikt bli en viktig ressurs i arbeidet med kvalitetssikring og bevaring av digitalt skapt arkivmateriale/databaser. Koordinering av arbeidet med digitalt skapt arkivmateriale mellom Byarkivet og andre enheter i kommunen er en annen viktig oppgave som kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/ høyskole fortrinnsvis innen IKT/ arkiv
 • Svært relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring innen prosjektledelse eller utførelse av prosjektarbeid er en fordel
 • Erfaring fra arkiv (journalføring, arkivering og deponering/avlevering), eventuelt pedagogikk/formidling/brukerstøtte er ønskelig
 • Kandidater med erfaring fra administrasjon og brukerstøtte for fag-/sak-/arkivsystem vil bli foretrukket
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er fordelaktig

Egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Du er utadvendt, initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig
 • Du er løsningsorientert og med gode samarbeidsegenskaper
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du kan håndtere tidvis stor arbeidsbelastning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av endring gjennom digitalisering og automatisering av analoge prosesser
 • Gode kolleger i et godt og bredt arkivfaglig arbeidsmiljø
 • Trondheim byarkiv er lokalisert i arkivsenteret på Dora sammen med flere andre arkivinstitusjoner
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med

 • Avdelingsleder Orie Kimura, telefon 924 10 646
 • Byarkivar Unn Elisabeth Huse, telefon 930 27 348.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Trondheim kommune: Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå