05/08/2018

Arkivarkitekt

 • Trondheim kommune
 • Trondheim, Norge
Arkiv

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.08.2018

Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv er Trondheim kommunes faginstans innen arkiv og holder til på Arkivsenteret Dora. Byarkivet er totalarkiv for kommunen med oppgaver innen arkivdanning, veiledning, integrasjon med fagsystem, arkivløsning, papir- og digitalt depot, i tillegg til formidling, partsinnsyn og innsyn etter Offentleglova.

Enheten deltar aktivt i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Personvern, informasjonssikkerhet og etikk står sentralt i arbeidet ved alle fagområder ved Trondheim byarkiv.

Byarkivet er organisert i avdelingene Dokumentasjonsforvaltning, Depot og Formidling.

Arbeidsoppgaver

Trondheim kommune er i front når det gjelder å utvikle fremtidens løsninger for arkiv, og søker nå arkivarkitekt til å håndtere spennende oppgaver i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø. Rollen som arkivarkitekt vil kreve utstrakt samarbeid internt og eksternt.

Stillingen befinner seg i skjæringspunktet mellom arkiv, informasjon, data og arkitektur, og du må være forberedt på både å delta i og bidra til øvrig arkitekturarbeid i kommunen.

Du må derfor ha evnen til å kommunisere og gi råd til alle kommunens funksjonsområder, delta i anskaffelses- og innføringsprosjekter, samt bidra til å utvikle kommunens fellesløsninger.

Som arkivarkitekt vil du få anledning til å delta i nasjonale og lokale prosjekter som representant for kommunen, og noe reising må derfor påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/ høyskole
 • Svært relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring fra IT-basert virksomhet
 • Erfaring med design av løsninger, prosesser og arbeidsoppgaver
 • Erfaring innen prosjektledelse eller utførelse av prosjektarbeid
 • Erfaring fra bruk av nasjonale og internasjonale standarder
 • Det er fordelaktig med arkivkompetanse, forståelse av Noark-standard og relevante internasjonale standarder som ISO/TC 46/SC 11 eller Moreq
 • Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel

Egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt
 • Du evner å jobbe effektivt og selvstendig, men også i tråd med enhetens felles agenda
 • Du er analytisk, kreativ og utviklingsrettet
 • Du er fleksibel og takler en hektisk arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av endring gjennom digitalisering og automatisering av analoge prosesser
 • Gode kolleger i et godt og bredt arkivfaglig arbeidsmiljø
 • Trondheim byarkiv er lokalisert i arkivsenteret på Dora sammen med flere andre arkivinstitusjoner
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med

 • Avdelingsleder Kari Myhre, telefon 911 12 507
 • Byarkivar Unn Elisabeth Huse, telefon 930 27 348.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Trondheim kommune: Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå