05/08/2018

Avdelingsleder, Lier vgs

  • Buskerud fylkeskommune
  • Lier, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.08.2018

Lier vgs trenger ny lagspiller - en utviklingsorientert leder

Om skolen vår

Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Dette skoleåret har ca. 560 elever og 110 ansatte denne skolen som sin arbeidsplass. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel. Skolen tilbyr også Påbygging til generell studiekompetanse og har en spesialavdeling for elever innenfor autismespekterdiagnoser. Ved tre av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp enten som spesialiserte 3-årige løp til studiekompetanse eller i vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, tett opp til kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no 

Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag.
Vi regner oss som en innovativ, moderne, fremtidsrettet skole som jobber aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Skolen samarbeider nært med arbeids- og næringsliv og satser på internasjonalisering for at elevene skal opp nå kompetanse som trengs i fremtidens arbeidsliv. Skolen fikk utmerkelsen "Årets entreprenørskapsskole i Buskerud 2017".

Er du en tydelig og utviklingsorientert leder med god formidlingsevne kan du være vår nye avdelingsleder.

Skolen har et godt lederteam som løser mange oppgaver på overordnet nivå, sammen! Vi arbeider sammen for å utvikle en kollektiv og profesjonell praksis. Vi søker en mellomleder med evne til relasjonell, støttende og god personalledelse og som kan lede utviklingsarbeid i en kunnskapsorganisasjon som har blikket vendt mot fremtiden. Ny avdelingsleder skal inngå og utfylle skolens lederteam i ledelse av en utviklings- og fremtidsorient skole. 

Stillingsbeskrivelse

- Personalledelse og videreutvikling av skolens avdelingen for fellesfagene og Påbygging til studiekompetanse 
- Initiere, følge opp utviklingsarbeid og bidra til å videreutvikle skolen som lærende organisasjon sammen med resten av ledelsen, lærere og andre medarbeidere
- Ivareta oppgaver knyttet til overgangen mellom grunnskolen og videregående skole i kommunesamarbeidet 
- Ivareta og koordinere samarbeidet med Universitetet i Oslo som praksisskole for PPU og lektorprogrammene 
- Undervisningsdelen i denne stillingen er for tiden på 20%.

Det er forventet stor elevtallsutvikling i skolens inntaksområde. Derfor må det påregnes endringer både når det gjelder skolens tilbud, organisering av ledelsen samt arbeidsoppgaver i stillingen. 

Kvalifikasjoner

Du har skolelederutdanning, god innsikt i og erfaring fra ledelse i videregående skole. Du er opptatt av pedagogisk lederskap og liker selv å undervise. Du er flink til å kommunisere og til å få folk rundt deg til å trives. Du er en lagspiller, har gode samarbeidsevner og løser gjerne oppgaver i team sammen med andre. Gode tilbakemeldinger på personal- og faglig pedagogisk lederskap fra tidligere stillinger samt kunnskap, innsikt og forståelse for lover og regelverk.

Utover formalkompetanse som skoleleder og med undervisningskompetanse i et av skolens fellesfag og/eller i et av skolens programområder, ser vi etter deg som:
- Har gode kunnskaper om videregående opplæring spesielt, men også grunnopplæringen enerelt
- Har god innsikt og forståelse for operativ skoledrift samt kunnskap om skoleadministrative systemer og prosesser
- Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (klart språk) 
- Har stor arbeidskapasitet, sterk motivasjon og driv for å oppnå gode resultater og kan vise til resultater fra nyskapende og utviklingsorienterte prosjekter
- Har høyt engasjement og samarbeider godt både internt i skolen og mot eksterne miljøer for å nå mål
- Har erfaring fra samarbeid med eksterne miljøer innen arbeidsliv og forskning
- Er analytisk og strukturert, har god systemforståelse og med god balanse mellom  strategisk og operativ ledelse 

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven§ 10-9. Stillingen er plassert i stillingskode 9954. Tiltredelse 1.1.2019

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller
blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.

Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Du søker elektronisk på våre stillinger.

Kontakter

Navn:  Anne Johanne Guldvik
Tittel: Rektor
E-post: anne.johanne.guldvik@bfk.no
Mobil: 92634117
Arbeid: 32220501

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå