13/09/2019

Miljøterapeut

  • Nord-Odal kommune
  • Nord-Odal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 30.09.2019

Oppvekstetaten i har en ledig fast stilling 80-100% for vernepleier. Miljøterapeuten er tilknyttet skolene i kommunen og jobber i et tverrfagelig miljø.

Arbeidsoppgaver

Veilede lærere, assistenter/fagarbeidere og foreldre.

Utarbeide tiltak i forhold til sosiale og adferdsmessige utfordringer hos elever .

Jobbe direkte mot enkeltelever og klasser/grupper med klassemiljø/læringsmiljø.

Samarbeide med interne og eksterne instanser.

Kvalifikasjoner

Bør ha utdanning som vernepleier eller sosionom

Ha gode ferdigheter i og kunnskaper om målrettet miljøarbeid 

Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid med barn i grunnskolealder 

Ha god IKT-kompetanse 

Personlige egenskaper

Profesjonalitet og fleksibilitet, bl.a. hva gjelder arbeidstid

Være god til å samarbeide med og veilede andre yrkesgrupper

Evne å kunne stå i situasjoner med konflikthåndtering

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr 

  • Bedriftshelsetjeneste
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtaleverk
  • Godt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke

Aasmund Aaseth
Rektor Garvik skole
 62978350

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!