06/09/2019

Sykepleier/ Spesialsykepleier

 • Froland kommune
 • Froland, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.09.2019

Agder fengsel åpner sommeren 2020, og består av avdeling Froland med 200 plasser, avdeling Mandal med 100 plasser og avdeling Evje med 30 plasser. Kommunen fengselet ligger i har ansvaret for å tilby nødvendig helsehjelp til innsatte under soning.

Ved fengselshelsetjenesten i Agder Fengsel, avdeling Froland opprettes det derfor stilling som sykepleier/ spesialsykepleier.  Tilsetting mars/april 2020.

Agder fengsel avdeling Froland bygges på Blakstadheia industriområde. Avdeling Froland blir et høysikkerhetsfengsel med 200 mannlige innsatte. Agder fengsel vil ha stort fokus på tilbakeføring til samfunnet, og blir det første fengselet i Norge med full selvforpleining.

Fengselshelsetjenesten skal ligge organisatorisk under virksomhet Velferd i Froland kommune. Tjenesten har egen avdelingsleder, og vil bestå av 7-8 årsverk som sykepleier, lege og fysioterapeut. Det ønskes en bredde av bakgrunn, erfaringer og videreutdanninger hos sykepleierne som skal jobbe i helseavdelingen i fengselet. Tjenesten vil opprettes med mest mulig heltidsstillinger. Det søkes etter 4 100% stillinger, en 50% med mulighet for utvidelse og ekstravakter.

Tjenesten skal yte nødvendig helsehjelp til innsatte innen somatisk og psykisk sykdom. Fengselshelsetjenestens målsetting er å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdommer. Oppgavene vil være knyttet til innkomstsamtaler med alle nyinnsatte, samtaler med innsatte, undersøkelser, medisinutdeling, sårstell, vaksinasjon, laboratorietjenester, samarbeid med aktuelle instanser innenfor og utenfor murene, akuttberedskap og undervisning. Fengselshelsetjenesten planlegges for tiden med bemanning dagtid ukedager.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig oppfølging av innsatte
 • Ta imot, registrere og vurdere nyinnsatte
 • Ta og analysere enkle blod- og urinprøver
 • Medisinhåndtering
 • Andre oppgaver i henhold til arbeidsplaner
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Undervisning for både ansatte og innsatte            

Kvalifikasjoner

 •  Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med erfaring eller videreutdanning innen et relevant fagområde som for eksempel psykisk helse, rus, smittevern eller akuttsykepleie
 • Minst tre års yrkespraksis etter fullført sykepleieutdanning
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk
 • Menn oppfordres til å søke 

Personlige egenskaper 

 • Engasjement og interesse for fengselshelse med fagfelt rus/psykiatri
 • Har gode relasjonelle egenskaper
 • Helhetlig tenkning og forståelse
 • Oppnår resultater gjennom medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide selvstendig, se muligheter og ta initiativ
 • Håndtere uforutsette og stressende situasjoner
 • Evne til refleksjon over enhetens oppgaver og tjenesteutøvelse
 • Forståelse av egen rolle i et arbeidsmiljø hvor mange hensyn må tas i tillegg til det rent helsefaglige
 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr 

 • En unik mulighet til å være med i oppstart og drift av ny og spennende enhet
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Kommunale lønns- og ansettelsesvilkår 

NB! Utvidet godkjent politiattest må leveres ved ansettelse

 
Mari Mykland
Avdelingsleder
 +4791681061

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!