06/09/2019

Psykolog 100 % fast - Helse og Velferd

 • Engerdal kommune
 • Engerdal, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.09.2019

Vi har ledig for snarlig tiltredelse 100 % fast stilling som psykolog.

Arbeidsstedet er på Engerdal helse- og omsorgssenter beliggende på Drevsjø.

Psykolog-stillingen er en del av virksomheten Forebyggende rehabiliterende enhet, som også består av: ergoterapeut, fysioterapeut, psykisk helse, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor og hjemmebaserte tjenester.

Søknadsfristen er 25. september, og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Stillingstype/-prosent ​100 % fast

Arbeidsoppgaver

 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • System- og samfunnsrettet arbeid
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Tverrfaglig team/fagfelleskap
 • Ulike målgrupper og aldersgrupper
 • Veiledning og fagstøtte til øvrig personellUtredning og diagnostikk
 • Delta i kommunens kriseteam

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog
 • Førerkort kl B med manuelle gir
 • Erfaring med profil og Winmed3 (Helsestasjon) som dokumentasjonssystem være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjert og løsningsorientert
 • Like utfordringer, ansvarsbevisst, positiv, jobbe strukturert, fleksibel og være endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune: 62459600.

Andi Cornelia Berndtsson

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste

Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson

Konstituert enhetsleder for Helse og Velferd, Andi C. Berndtsson - tlf. 400 24 965.

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik: Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!