03/09/2019

Vi søker to miljøterapeuter

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.09.2019

Om stillingen

Våre omsorgtjenester for de psykisk funksjonshemmede, trenger inntil to miljøterapeuter for tiltredelse så snart som mulig. Tjenesten omfatter et bofellesskap med 5 beboere i egne leiligheter og to beboere i frittstående leiligheter i tilknytning til bofellesskapet. 

Arbeidsoppgaver

 • Miljøarbeide
 • Faglig ansvar
 • Veiledning av annet personal
 • Må påregne noe reising med brukere

Kvalifikasjonskrav

 • 3- årig høyskoleutdannelse innen helse og sosialfag, vi ønsker både sykepleiere, vernepleiere og andre
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid er en stor fordel
 • Personlig egnethet ift samarbeidsevne, veiledningsdyktighet, lojalitet og selvstendighet, tillegges avgjørende vekt
 • Norsk språk må beherskes muntlig og skriftlig
 • Må ha førerkort kl B

Vi ønsker

 • Søkere med stort pågangsmot og endringsvilje
 • Søkere som ønsker å være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Søkere som har brukerne i fokus

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Spørsmål om stillingen

Generelt

 • For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.
 • Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr offentleglova § 25.
 • Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn tre måneder fremvises.
 • Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via denne siden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!