28/08/2019

Inntil 80% vikariat - undervisningsstilling i matematikk og informasjonsteknologi

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Flekkefjord, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.09.2019

Ved Flekkefjord videregående skole er det fra 01.11.19 ledig et vikariat på inntil 80% med undervisning i matematikk og informasjonsteknologi. Vikariatet er til 31.07.20 med mulighet for utvidelse. 
Stillingen kan deles.

Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i fellesfag matematikk og programfaget informasjonsteknologi 1.

Kvalifikasjoner:

 • Undervisningskompetanse i aktuelle fag
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Være en tydelig klasseleder
 • Kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever, foresatte og kollegaer
 • Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Evne til tett oppfølging av elever gjennom veiledning og tilbakemelding er avgjørende
 • Søker må like å kommunisere med og motivere unge mennesker
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Inspirerende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen

 

Flekkefjord videregående skole  er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er fellesskap, faglighet og framover. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum.

Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Blått naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse.

Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.

Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.

Kontaktinfo:

Juliane Sand Bakken
avdelingselder
38609103 / 48008068

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!