05/08/2018

100% midlertidig stilling som grunnskolelærer 1-7

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 17.08.2018

Skolen har fra 1.08.18 – 31.07.19 ledig en midlertidig 100 % stilling som grunnskolelærer 1-7 på småskoletrinnet. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenkning og delingskultur
 • God evne til å bygge relasjoner til elevene
 • Løsningsorientert tilnærming
 • Stillingen er tillagt kontaktlærerfunksjon
 • Fagkompetansen som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet når endelig timeplan er lagt 

Ønsket kompetanse:

 • Grunnskolelærer 1-7 med relevant fagkompetanse relevant
 • Høyskole/ universitet
 • Lese-,skrive- og regneopplæring i de aktuelle fagene på klassetrinn
 • IKT-kompetanse; erfaring med metodikk/ pedagogisk bruk av nettbrett
 • Kroppsøving/ svømming/ engelsk og kunst på barnetrinnet
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • Erfaring med vurdering, formell og uformell
 • Egnethet
 • Kunnskap om og erfaring med, god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev 

Ved tilsetting må det fremvises politiattest(ikke eldre enn tre måneder). 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 17.08.2018 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Det kan oppstå ledighet i flere stillinger. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Jorun Stormyr, Tlf. 95794970

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå