05/08/2018

100% midlertidig stilling som grunnskolelærer 5-10

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 17.08.2018

Salhus skole er en 1-10 skole med 450 elever og 69 ansatte. Skolen er organisert i fire avdelinger; sfo, småskole, mellomtrinn og ungdomsskole med egne avdelingsledere. Lærerne er organisert i team på trinn og samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna. 

Skolens ene satsningsområde neste skoleår vil være IKT som pedagogisk verktøy både for elever og lærere. Det andre satsningsområde er Språkløyper da kommunen er Språkkommune.

Det jobbes også med elevenes sosiale kompetanse og god relasjonskompetanse hos barn og voksne. 

Salhus skole skal være en skole hvor ungene gleder seg til å gå på skole hver dag og hvor læring skjer i et trygt og inkluderende fellesskap. 

Skolen har fra 1.08.18 – 31.07.19 ledig et vikariat i 100 % stilling som grunnskolelærer 5-10, norsk, engelsk og samfunnsfag på ungdomsskolen. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenkning og delingskultur
 • God evne til å bygge relasjoner til elevene
 • Løsningsorientert tilnærming
 • Fagkompetansen som prioriteres vil kunne være avhengig av restbehovet når endelig timeplan er lagt 

Ønsket kompetanse:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk og engelsk
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • IKT-kompetanse; erfaring med metodikk/ pedagogisk bruk av nettbrett
 • Erfaring med vurdering, formell og uformell
 • Egnethet
 • Kunnskap om og erfaring med, god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev 

Ved tilsetting må det fremvises politiattest(ikke eldre enn tre måneder). 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 17.08.2018 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Det kan oppstå ledighet i flere stillinger. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Jorun Stormyr, Tlf. 95794970

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå