13/08/2019

Sykepleier - 100 % fast stilling Andenes Helsesenter omsorgsbolig - sak 19/506

  • Andøy kommune
  • Andøy kommune, Storgata, Andenes, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST:01.09.2019

Andenes helsesenter omsorgsbolig er en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, plassert rett ved fyrtårnet, og med utsikt over havet. Vi har 22 rom for beboere med ulik alder og varierte problemstillinger. Vi har 16 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Beboerne følges opp på en god måte, og det arrangeres ukentlige legevisitter med fastlege. Det er fagsykepleier på topp i avdeling 2-3 ganger i uken, og denne oppgaven fordeles mellom sykepleierne. Det er fokus på mestring, brukermedvirkning og livskvalitet. Sykepleierne er delaktige i utvikling av prosedyrer, for å sikre god kvalitet i tjenesten.

Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:
Sykepleierfaglig oppfølging og behandling
Helhetlig pleie og omsorg
Veiledning av medarbeidere og studenter
Geriatrisk og lindrende behandling, hverdagshabilitering og helsefremmende arbeid.
Samarbeid med interne og eksterne aktører
Primæransvar
Kontakt og samarbeid med pårørende

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier.
Fordel med erfaring fra eldreomsorg, men ikke et krav.
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet
Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner
Fleksibel og lærevillig
Evne til initiativ og nytenkning
Trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:
Arbeid i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg.
Engasjerte og fleksible kollegaer
Godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre
Varierte arbeidsoppgaver
Travle og spennende dager
Lønn etter tariff

God pensjonsordning

For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt:

Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post Beate.Berg@andoy.kommune.no

Andøy kommune oppfordrer alle våre søkere til å benytte vårt digitale søknadssenter https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131 Saksnr: 19/506

Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til.

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Godkjent politiattest kreves før tiltredelse.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

SØKNADSFRIST: 01.09.2019

Kontaktperson:
Beate Berg
Stillingstittel:
Konst. avdelingssykepleier
Telefon:
76115100
Epost:
Beate.Berg@andoy.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!