13/08/2019

SVGS - faglærer på teknikk og industriell produksjon (TIP) ca. 75 % vikariat

  • Vestfold fylkeskommune
  • Sandefjord, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.08.2019

Vil du være med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi har ansvar for spennende oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 bygger Vestfold og Telemark sammen en ny fylkeskommune.

Faglærer på TIP ved Norges største videregående skole

Sandefjord videregående skole har ledig inntil 75% vikariat som faglærer ved TIP-teknikk og industriell produksjon.  Undervisningen vil i hovedsak være på Vg1 TIP. Det er ønskelig med rask tiltredelse av stillingen. Det kan bli mulighet for fast tilsetting.

 

Kvalifikasjoner
Vi ønsker at den vi tilsetter har:

- godkjent pedagogisk utdanning og yrkesfaglig bakgrunn innen fagområdet

- god kjennskap til praksisfeltet og bransjen.

- god kjennskap til digitalt utstyr, digitale læringsplattformer og Microsoft Office programmene.

- kunnskap om hele det 4-årige løpet er en fordel.

- undervisningserfaring fra minst et av programfagene på TIP i videregående skole foretrekkes.

 

 

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

 
Viktige egenskaper

Vi ønsker at den vi tilsetter

- liker å jobbe med ungdom 

- har ferdigheter til å skape et trygt og godt læringsmiljø

- har evne til å fokusere på elevenes mestring og læring

- er god på å etablere relasjoner med både ungdommer og kollegaer

- har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team

- er fleksibel, strukturert, systematisk, initiativrik og har endringsvilje

- har gode digitale ferdigheter

Personlig egnethet vektlegges.

 
Tilsetting og prøvetid 
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.
 
Søke stilling 
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.
 
Om fylkeskommunen
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. 

Spørsmål om stillingen
 
John Sandem 
Avdelingsleder
 
95132499
 
Helene Skinnarland Enoksen 
Studierektor
33488627
99513604

Sandefjord videregående skole er, med over 2000 elever og rundt 350 ansatte, Norges største videregående skole. Vi tilbyr både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Hos oss vil du oppleve et mangfold av ressurser og muligheter. Mer informasjon på våre nettsider.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!