09/08/2019

Helsesykepleier, 100% prosjektstilling. 2. gangs utlysning

 • Sel kommune
 • Otta, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.08.2019

Vi har ledig en 100 % prosjektstilling som helsesykepleier med inntil ett års varighet.

St.id. 2125

Tjenesten har 7 årsverk, inkludert jordmor og miljøterapeut. 

Helsestasjonen har et aktivt fagmiljø og jobber med mange spennende prosjekter og oppgaver. Vi jobber mye tverrfaglig og er ute på arenaer der barn og ungdom oppholder seg.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Flyktningehelse

Stillingen er lyst ut som et resultat av prosjektmidler som er øremerket arbeid som styrker helsestasjonen og skolehelsearbeidet i Sel kommune, i aldersgruppen 0- 20 år.

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsesykepleier med godkjent utdanning
 • Videreutdanning innen psykisk helse, psykososialt arbeid med barn og unge eller annen relevant videreutdanning vektlegges også
 • Erfaring fra helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste er ønskelig
 • Helsesykepleierstudenter kan også søke 

Vi ønsker en person som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er strukturert, løsningsorientert, positiv og tolerant
 • Liker å arbeide selvstendig og i team
 • Er kunnskapssøkende og har faglig fokus, og har evne til videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten
 • Er personlig egnet

Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen. 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver i et godt faglig miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariff 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Kontaktperson

Midtgard, Vera Testad
Faglig ansvarlig
480 53 512

Ansettelsesform

Prosjekt  

Søk her!