08/08/2019

Enhetsleder økonomi- og interntjenester, 100 % fast stilling

 • Balsfjord kommune
 • Balsfjord, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.09.2019

Om stillingen

Vår meget dyktige enhetsleder gjennom mange år går av med pensjon om noen måneder, og i den sammenheng ønsker vi å rekruttere hans erstatter.

Enheten økonomi- og interntjeneste er en stab- og støtteenhet som skal ivareta den kommunale infrastrukturen innen; Post/arkiv, skanning/journalføring, IKT, og WEB-ansvar, møtesekretær, valg, innkjøp, skranke/publikumsmottak, kassafunksjon (inn/utbetalinger), skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, årsregnskaper, elektronisk fakturabehandling, lønn, eiendomsskatt, utgående fakturering, betalingsformidling, intern kontroll, økonomisk bistand til andre enheter, søknad om bostøtte og startlån.

Som enhetsleder har du økonomisk og administrativt ansvar for enhetens virksomhet, faglig koordineringsansvar samt personalansvar.

Saksbehandling innefor enhetens fagområder må påregnes.

Enheten preges av en meget høy grad av faglig kompetanse og erfaring blant de ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor et eller flere av enhetens fagområder
 • God faglig realkompetanse på flere av fagområdene til enheten er ønskelig
 • God kjennskap til og erfaring innen offentlig forvaltning
 • Dokumentert ledererfaring
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser
 • God forståelse og kunnskap omkring IKT og digitalisering av offentlig forvaltning
 • Noe juridisk kompetanse ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og utadvendt
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Beslutningsdyktig
 • Løsningsorientert
 • Tydelig og omsorgsfull i din ledelse
 • Vise handlingskraft ved iverksetting av oppgaver
 • Gjennomføringsevner
 • Være lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Vi tilbyr 

 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk/tariffavtaler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)

Generell informasjon

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser. En av referansene skal være nåværende eller tidligere leder.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Kjetil Pedersønn Aasen, tlf 469 24 205, eller e-mail: kjetil.aasen@balsfjord.kommune.no 

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!