06/08/2019

Forsknings- og utviklingsleder til Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

  • Troms fylkeskommune
  • Tromsø, Norge
Forskning Ledelse Tannhelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.10.2019

Om oss

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Forskningsenheten ble etablert i 2012 og driver nå forskjellige prosjekt med hovedinnretning innen epidemiologi. Et aktuelt prosjekt er Tromsø 7 som er en omfattende studie med kartlegging av de voksnes allmenn- og munnhelse i Troms fylkeskommune. Prosjektet gir gode muligheter til å analysere mange forskjellige forskningsspørsmål. I dette allmenn- og munnhelse prosjekt har forskergruppa et nært samarbeid både nasjonalt (Universitet i Tromsø, Oslo, NIOM) og internasjonalt (Gøteborg, Sheffield og Pittsburgh). 

Om stillingen og arbeidsoppgaver 

Vi søker deg med forskningskompetanse på doktorgradsnivå. Det er en forutsetning at du har forskningserfaring fra odontologi, medisin eller andre helsefag, gjerne med god kunnskap innen epidemiologi. Vi legger vekt på miljøskapende evner og ledererfaring. Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora samt bidra i pågående arbeid med å etablere tverrfaglig samarbeid internt, mellom de øvrige kompetansesentrene og eksternt. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk.

FoU-leder har et overordnet ansvar for forskning og fagutvikling i kompetansesenterets regi. Stillingen rapporterer til leder ved TkNN og har sitt arbeidssted ved TANNbygget i Tromsø. FoU-leder skal planlegge og koordinere kompetansesenterets støttefunksjoner i forbindelse med klinisk forskning og pågående forskningsprosjekt. Kompetansesenteret har i dag tilsatte med god forskningserfaring som vil kunne bidra til fortsatt utvikling av en god forskningsmiljø.

Forskningsleder skal bidra til å stimulere til forskningsaktivitet og utviklingsprosjekter innenfor tannhelsefeltet i tannhelsetjeneste i Nord-Norge. Noe av aktiviteten innenfor ansvarsområdet foregår i nært samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø.

Vi tilbyr 

Lønnsplassering etter tannhelsetjenestens lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring

Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP

Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Vi er IA-bedrift

Vi kan være behjelpelig med å finne bolig

Søknaden skal inneholde 

Søknad med CV

Referanser (navn, tilknytning til søker, kontaktinformasjon)

Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk

Adresse: Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb 6600, 9296 TROMSØ.

Søknadsfrist og andre opplysninger 

Søknadsfrist: 3. oktober 2019

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For tilsetting i tannhelsetjenesten kreves politiattest jf. Helsepersonelloven § 20 a.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo 

Ved spørsmål eller kontakt for mer informasjon om stillingen henvises til

Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander +47 77 78 82 81
peter.marstrander@tromsfylke.no

Nils Oscarson, forskningsleder ved TkNN, +46 70 162 37 78
nils.oscarson@tromsfylke.no

Elisabeth Camling, leder ved TkNN, +47 474 89 495
elisbeth.camling@tromsfylke.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!