06/08/2019

Barnevernleder

  • Åmot kommune
  • Rena, Norge
Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.08.2019

Åmot kommune, barneverntjenesten, søker etter en proaktiv og samfunnsengasjert leder til å lede og utvikle tjenesten.

Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo, ca. 30 mil fra Trondheim og ca. 3 mil fra Elverum. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune har visjonen «vilje til vekst» og er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene.

Barneverntjenesten i Åmot kommune har 7,6 årsverk bestående av barnevernskonsulenter, familieveileder, og merkantil i tillegg til leder. Barneverntjenesten er organisert som en enhet under sektor for Oppvekst.

I vårt arbeid for barn og unge, ønsker vi å rette fokus på tilgjengelighet, god faglig kompetanse, effektive tiltak og tverrfaglig samarbeid opp mot familier, fosterhjem og andre samarbeidspartnere. Ny barnevernlov og barnevernreform innebærer store endringer for barneverntjenesten fremover. Det krever en tydelig leder med engasjement og kompetanse til å utvikle tjenesten i tråd med nye krav og behov. Medarbeidere kan i perioder stå i svært belastende situasjoner og en leder må kunne sikre godt mestringsklima og faglig trygghet.

Stillingstype/-prosent 100 %

Søknadsfrist 25.08.2019

Arbeidsoppgaver

Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Strategisk og operativ fagledelse.
Resultat-, personal og økonomiansvar.
Rapportering og internkontroll.
Saksforberedende ansvar for politiske saker.
Utvikle barnevernet i tråd med gjeldende føringer.
Rapportering og internkontroll.
Delta i samarbeidsforum kommunalt og eksternt.

Kvalifikasjoner

Minimum treåring høgskole, fortrinnsvis barnevern eller sosialfaglig retning.
Ledelseserfaring fra barnevern, gjerne relevant videreutdanning i ledelsesfag.
Kunnskap om/erfaring med økonomi – og budsjettarbeid
Kunnskap om/erfaring med personalledelse
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne.
Sertifikat for personbil, må kunne disponere bil.
Det kreves uttømmende og utvidet politiattest ved tilsetting.
Gode IKT-ferdigheter

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver
Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø
Tjenestebil til felles bruk
God pensjons- og forsikringsordning
Åmot kommune er en IA-bedrift

​Personlige egenskaper

​Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Er motiverende, åpen og inkluderende
Innehar prioriterings- og beslutningskompetanse
Strukturert og analytiske
Endringsorientert, nytenkende
Utviser positivitet, åpenhet og tydelighet.
Er en pådriver for å skape godt mestringsklima
Gir støtte og sikrer faglig trygghet blant medarbeidere
Utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad.

Annet

Stillingen er ledig for tiltredelse fra oktober.

Vår ref 2019/965

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

​Barnevernleder Gunhild Sunita Flaa
tlf. 45 87 35 38 / gunhild.sunita.flaa@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!