06/08/2019

Sjukepleiar fast og vikariat, Eining for pleie- og omsorgstenester Vikane området

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.08.2019

Eining for pleie- og omsorgstenester område Vikane har ledig 2 stillingar som sjukepleiar frå 01.09.2019.

 • 100% fast stilling heimesjukepleien, turnusarbeid og arbeid 3. kvar helg
 • 100% vikariat institusjon for perioden 01.09.19 - 31.08.19, turnusarbeid og arbeid 3. kvar helg 

Når du søkjer kan du gjerne oppgje kva stilling du ønskjer. 

Arbeidsområde:

Sjukepleiefagleg ansvar- og arbeidsoppgåver innan:

 • Pleie-, omsorg- og rehabilitering av eldre i institusjon

 • Pleie-, omsorg- og rehabilitering av brukarar i brukar sin heim   

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar.

 • Evne til å vise omsorg, empati og respekt

 • Samarbeidsevne

 • Datakunnskap

 • Førarkort for bil, disponere bil (gjeld stillinga i heimesjukepleien)

 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid

 • Tenester i utvikling

 • God pensjonsordning 

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 • Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Grethe Grøsvik Hilde
tlf: 57873552

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk her!