11/07/2018

Miljøterapaut - Prestemarka bu og dagtilbod

 • Skodje kommune
 • Skodje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

skodje.jpg

SØKNADSFRIST: 12.08.2018


3092158355_019_150406_Straumsbru.JPG Prestemarka bu- og dagtilbod yter helse- og omsorgsteneste til over 35 tenestemottakarar med ulike behov, dei fleste med diagnosa utviklingshemming. Prestemarka yter teneste i eit dagtilbod, butilbod, avlastningstilbod og aktivitetstilbod. Til saman er vi ca 140 ansatte på Prestemarka.

Arbeidsoppgåver

 • Det jobbes «langturnus» med vakter på opptil 13,5 og 14 timer
 • Begge stillingene krever kompetanse fra høyskole og det jobbes med brukere med tvangsvedtak.
 • En av stillingene har hovedvekt på dagarbeid med jobb hver 4 helg.
 • Legemiddelhandtering, oppfølging av medisinske behov
 • Tett samarbeid med pårørande og spesialist helsetenesta.
 • Vere ein pådrivar for å utvikle gode rutinar og arbeidsmetodar
 • Du vil få faglig ansvar for vedtak etter kap.9

Kvalifikasjonar

 • Målretta miljøarbeid
 • Har erfaring med personer med autisme - utviklingshemming
 • Høyskoleutdanning
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg godt
 • Erfaring innen tvang og makt
 • Fordel om du har kjennskap til dokumentasjonsverktøyet Profil
 • Ønske om førerkort til personbil

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Du er faglig nyskjerrig, har stort engasjement og er kunnskapsrik
 • Evne å bidra til å utvikle fagmiljøet i tenesta
 • Du kan handle raskt og effektivt
 • Pliktoppfyllende og selvgående
 • Du har stor arbeidskappasitet og er en utpreget omsorgsperson

Vi tilbyr

 • Lønn etter utdanning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrande dagar

Kontaktinfo:
Ida larsen
Avd leiar
70 24 48 90
ida.larsen@skodje.kommune.no 

Reidun Davik
Avdelingsleiar
70 24 40 29
reidun.davik@skodje.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå