31/07/2019

30 % stilling som Jordmor

 • Nord-Odal kommune
 • Nord-Odal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.08.2019

Stillingen er organisert som en del av helsestasjonen og med faste arbeidsdager.

Nord-Odal kommune skal starte opp med et prosjekt angående "gravide og jobb". Her vil jordmor samarbeide med ledere i kommunen for å kartlegge og tilrettelegge for den gravide

Det er ønskelig med arbeidstid med en dag den ene uka og to dager den andre uka i forbindelse med oppfølging. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Være med å utvikle tverrfaglig og forebyggende arbeid i kommunen
 • Svangerskapskontroller og deltakelse i prosjekt
 • Jordmor deltar på unghelsa etter oppsatt plan 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert jordmor og gjerne med erfaring fra svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten
 • Faglig oppdatert, engasjert og pålitelig
 • Tydelig, ansvarsbevisst og med gode kommunikasjonsevner
 • Kjennskap til fagsystemet Hs-Pro
 • Må ha førerkort og disponere bil

Personlige egenskaper

 • Være positiv og inneha gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God på relasjonsbygging
 • Gode samhandlings- og tverrfaglig kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • En arbeidshverdag med mye glede og latter
 • Engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 •  Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Annet 

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt.

Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Randi Standerholen
etatsleder helse og omsorg
99528512
postmottak@nord-odal.kommune.no 

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!