31/07/2019

Saksbehandler skatt

 • Nord-Odal kommune
 • Nord-Odal, Norge
Administrasjon - Økonomi Saksbehandler

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.08.2019

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er varierende og innenfor et eller flere av følgende hovedområder: 

 • Ajourhold av skatteregnskapet, SOFIE
 • Reskontrooppfølging (Arbeidsgivere og personlige skatteytere)
 • Enklere innfordring
 • Saksbehandling (per tlf og fremmøte)
 • Avstemming          

Kvalifikasjoner

Det søkes etter en person som har økonomisk/administrativ høgskoleutdanning eller relevant praksis fra kommunal/offentlig forvaltning generelt og skatteområdet spesielt. Gjerne erfaring fra juridisk arbeid/fag. Gode IKT kunnskaper er en forutsetning. 

Personlige egenskaper

 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra innfordring
 • God datakompetanse
 • Strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Serviceinnstilling og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten 

Vi tilbyr

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid  

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Annette Rode
Skatteoppkrever
629 78144
postmottak@nord-odal.kommune.no 

Kari Gunnarsrud 
økonomileder
91702486
postmottak@nord-odal.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!