11/07/2018

Brukarstyrt personleg assistent til enkeltbrukar

 • Skodje kommune
 • Skodje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 29.07.2018

Brukarstyrt personleg assistent til enkeltbrukar - Skodje kommune

  HEIMEBASERT OMSORG 
Heimebasert omsorg er ei avdeling innanfor helse- og omsorgseininga, og er lokalisert i 1. etg på Skodje omosrgssenter. Vi har ansvar for å yte tenester til heimebuande i kommuna, og er i dag omlag 25 årsverk knytt til avdelinga. 

Brukarstyrt personlig assistent søkjast til kvinne i 70-åra frå Skodje. 
Ho bur i eigen bustad, og får all bistand der.

Arbeidsoppgåver

 • Ho treng hjelp til daglege gjeremål i heimen, som praktisk bistand til innkjøp, klesvask, husvask og mattilberedning og følge til div avtaler.
 • Ho treng personleg bistand, til mellom anna dusj/toalettbesøk/på/avkledning.

Kvalifikasjonar

 • Gode norskkunnskaper, skriftleg og munnleg.
 • Evne til å samarbeide og arbeide sjølvstendig.
 • Det må framleggast eigenerklæring for MRSA og tuberkulose, samt politiattest
 • Førarkort klasse B

Utdanningsnivå

 • Grunnskule

Personlege eigenskapar

 • Godt humør
 • Blid og utadvendt
 • Ha tolmodighet
 • Snakke godt norsk
 • Ærleg

Vi tilbyr

 • Ei utfordrande stilling i ei kommune i omstilling
 • Eit arbeidsmiljø basert på verdiane Trivsel, Identitet, Tryggleik og Entusiasme
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Løn etter tariff

Kontaktinfo:
Mariann Ødegård
Avdelingsleiar Heimebasert omsorg
70 24 40 90 / 970 62 140
mariann.odegaard@skodje.kommune.no 

Arne Hauglid
Avdelingsleiar Skodje omsorgssenter
70 24 40 95 / 476 53 425
arne.hauglid@skodje.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå