05/08/2018

Medarbeider med helse- og sosialfaglig utdanning, 100 % fast stilling

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Helse og omsorg setter i verk planlagte tiltak for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Vi starter opp et toårig pilotprosjekt "Boteam - borte bra hjemme best" for å etablere en arbeidsform direkte rundt den enkelte tjenestemottaker med samhandling mellom dem som kan gjøre det mulig å bo hjemme; best mulig - lengst mulig; Husbanken, hverdagsrehabilitering, NAV-hjelpemiddelsentralen, velferdsteknologi, korttidsplasser og hjemmetjenestene. Til støtte for dette pilotprosjektet er det nå to "for-piloter"; velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 9 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken. Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Vi har god sykepleierdekning, og stabile leger med bl a spesialister i allmenn medisin. Legevakt med kort responstid fra vaktlegens bolig til sykehjemmet og akuttplasser.

Våre omsorgtjenester for de psykisk funksjonshemmede, trenger vernepleier i 100% stilling for tiltredelse så snart som mulig. Tjenesten omfatter et bofellesskap med 5 beboere i egne leiligheter og to beboere i frittstående leiligheter i tilknytning til bofellesskapet. Seksjonen har ca 22 årsverk

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøarbeide
 • Faglig ansvar
 • Veiledning av annet personal
 • Stedfortreder for seksjonsleder

Krav:

 • Vernepleier- /eventuelt helse og sosialfaglig høyskoleutdanning av minst tre års varighet med dertil godkjenning
 • Det ønskes søker med erfaring med forvaltning av helse- og omsorgstjenestelovens kapitel 9
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid er en stor fordel
 • Personlig egnethet ift samarbeidsevne, veiledningsdyktighet, lojalitet og selvstendighet, tillegges avgjørende vekt
 • Norsk språk må beherskes muntlig og skriftlig, evt svensk eller dansk.

Vi tilbyr:

 • Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, men gode lokale ordninger. Nyutdannede med bachelor gis 10 års lønnsansenitet, startlønn kr 446.800 pr år.
 • Interessant og krevende arbeide
 • Hjelp til å anskaffe bolig og barnehageplass
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se http://www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp

For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.

Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn tre måneder fremvises, og egenerklæring om status for tub og antibiotikaresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) kreves.

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, jfr offentleglova §25.

For mer informasjon, kontakt seksjonsleder Jill Øvergård, mail jill.overgard@batsfjord.kommune.no, tlf 902 18767.

Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via denne siden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå