15/07/2019

Ledige stillinger som fagarbeider, sykepleier, tilkallingsvikarer, både med fagutdanning og assistenter

 • Åmot kommune
 • Åmot, Hedmark, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.08.2019

Åmot kommune ligger i Østerdalen. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels – og servicesenter. Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og Birkebeinerarrangementene.

Åmot kommune har satsningsområdene helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er sentrale tiltak. Vi skal være åpne, motiverte, offensive og tillitsskapende.

Stillingstype/-prosent 2 x 30%
​ Søknadsfrist ​30.08.2019

Våre krav

 • Fagbrev som helsefagarbeider
 • Bachelor i sykepleie
 • Åmot kommune er langstrakt og du må derfor ha førerkort klasse B
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Vi søker deg som er initiativrik og fleksibel
 • Du må være strukturert i ditt arbeid

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø.
 • Ønsker å ta del i meningsfylte,
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og å være med på å videreutvikle våre tjenester for fremtiden.
 • Er selvstendig, strukturert og faglig engasjert person som i tillegg ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser? Da er du den vi ser etter.

Vi kan tilby

 • En organisasjon i vekst og utvikling.
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Åmot kommune tilbyr sykepleierstudenter lønn etter egen lønnsstige.
 • Funksjonstillegg for sykepleiere: kr 30 000,- for 100% stilling per år fra 2020.

​ Annet

Tjenester i hjemmet er delt i to avdelinger og det er ledige stillinger i avdeling Osen.

Vår ref 2019/14

​Søknadsskjema

Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Kari Vik, tlf. 93 20 03 54 kiv@amot.kommune.no

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk her!