12/07/2019

Prosjektleder til byggeprosjekter for skole- og oppvekstområdet

 • Nesodden kommune
 • Nesodden, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 12.08.2019

Prosjektavdelingen i Nesodden kommune trenger en dyktig prosjektleder til byggeprosjekter innen skole- og oppvekstsektområdet. Nesodden kommune har flere forestående og pågående skole- og barnehageprosjekter, vår portefølje inneholder både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Prosjektleder har mulighet til å jobbe gjennomgående i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til ferdig bygg. 

Vi satser på god og fleksibel utforming som tilrettelegger for morgendagens pedagogikk. Vi legger vekt på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens bygg - vil du være med? 

Planlegging og gjennomføring av prosjekter, fra politisk beslutning, gjennom skisseprosjekt og brukermedvirkning, til overtakelse av ferdig bygg og oppfølging i garantiperioden. 
Du leder prosjektet innenfor tildelt kostnadsramme, fastsatt tidsplan og forventet kvalitet. Det må påregnes variasjon i prosjektlederoppgaver etter den til enhver tid gjeldende investeringsportefølje.

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder vil du være ansvarlig for:
 • gjennomføring av utredninger, skisseprosjekt og forprosjekt i samarbeide med skole og oppvekstområdet.
 • etablering av brukergrupper og prosjektorganisasjon for tildelte prosjekter.
 • sørge for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter, samt overholdelse av lover og forskrifter.
 • vurderinger av økonomiske og kvalitative sider ved rehabilitering kontra nybygg, på overordnet nivå i tidligfase.
 • utarbeidelse av budsjetter for tildelte prosjekter.
 • utarbeidelse av tids- og kvalitetsplaner for tildelte prosjekter.
 • kontroll og styring av budsjett, fremdrift og kvalitet, med fortløpende rapportering.
 • utarbeide underlag for kvalitetssikring (styringsdokument, kalkyler, fremdriftsplan, mm).
 • vurdere kontraktsform og gjennomføringsstrategi for tildelt prosjekt.
 • kontrahering og kontraktstyring i enkeltprosjekter.
 • ivareta SHA krav iht. Byggherreforskriften i enkeltprosjekter.
 • gjennomføre bestilling av endringer / tilleggsarbeider innenfor prosjektleders fullmakt.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som ingeniør e.l., primært på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har erfaring som prosjektleder i større byggeprosjekter med brukermedvirkning, økonomi- og gjennomføringsansvar.
 • Du har interesse for å koble pedagogiske føringer og brukerbehov med byggproduksjon og kostnadsrammer.
 • Du har erfaring med å lede en prosjekteringsgruppe samt følge opp entreprenør iht. avtalt leveranse.
 • Du kommuniserer klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra både tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Det er ønskelig med erfaring fra å jobbe i eller med offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet.
 • Du er en engasjert person med stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper.
 • Du er strukturert og utviklingsorientert.
 • Du har god prosessforståelse.
 • Du er flink til å lede og motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo.
 • Du har evne til å sette deg inn i systemer og rutiner.

Vi tilbyr

 • I Prosjektavdelingen vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt og kompetent arbeidsmiljø som er i sterk utvikling.
 • Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksitid, gode pensjons- og personalforsikringer.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktinfo:

Anne Dybevold
Kommunalsjef
982 30 082

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!