12/07/2019

Fagsjukepleiar - Pleie og omsorg Lærdal

  • Lærdal kommune
  • Lærdal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.08.2019

Me har ledig:

100 % fast stilling som fagsjukepleiar i pleie og omsorg i Lærdal. Stillinga vil ha to faste dagar administrative (40 %) og resten i turnus med helg. Stillinga er ledig frå 19. august 2019.

Arbeidsoppgåver

- videreutvikle og vedlikehalde faglege prosedyrar og rutinar
- arbeid med elektronisk kvalitetshandbok
- planleggje internundervisning og ansvar for fagutvikling
- ansvar for opplæring og fagleg oppfølging av nye sjukepleiarar
- pådrivar for at Gerica, IPLOS og tiltaksplanar vert ajourført
- ansvar for praksisstudentar, elevar og lærlingar

Krav til/ønskje om praksis og eigenskapar

- erfaring frå liknande arbeid er ein fordel
- søkjaren må vere positiv, tydeleg, endringsviljug, løysingsorientert og fleksibel
- ha interesse for fag og fagutvikling
- gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- vere ansvarsbevisst og kan arbeide sjølvstendig i team
- gode IT kunnskapar
- personlege eigenskapar vert vektlagde
- gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
- må trivast i eit aktivt og travelt miljø
- må like å undervise og rettleie
- må representere stabilitet, forutsigbarheit og kontinuitet
- må ha førarkort

Krav til/ønskje om utdanning

Offentleg godkjent autorisasjon som sjukepleiar

Lønnsvilkår

Lønn etter tariff

Me kan tilby

- triveleg arbeidsmiljø
- utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
- fagleg og personleg utvikling
- gode opplærings- og utviklingsmulegheiter
- spanande, lærerik og fagleg utfordrande arbeidsplass
- arbeid som fagsjukepleiar kombinert med arbeid i turnus

Send søknaden til

vår heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar"

Kontakter

Navn: Monika Obara
Tittel: sjukepleier
E-post: Monika.Obara@laerdal.kommune.no 
Mobil: 47486685

Navn: Brita Einemo
Tittel: Einingsleiar pleie og omsorg
E-post: brita.einemo@laerdal.kommune.no 
Mobil: 90740102

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!