10/07/2019

Kommunepsykolog

  • Leirfjord kommune
  • Leirfjord, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.07.2019

Bli vår nye kommunepsykolog. Kommunene Herøy, Dønna, Nesna og Leirfjord har i felleskap et samarbeid for å få etablert en kommunepsykolog. Ved en tiltredelse vil den ansatte selv kunne velge hvilken kommune en vil bosette seg i.

Beskrivelse avdeling

Stillingen er et samarbeid mellom fire kommuner og det er Leirfjord som er vertskommune for ordningen, og stillingen er underlagt Virksomhet Omsorg v avdeling psykisk helse og rus. Det må påberegnes en del reising til de ulike kommuner og det er fergeforbindelse til Dønna, Nesna og Herøy.Kontorløsning i hver kommune og det er opp til den tilsatte om hviken kommunen en velger å bosette seg i.

Arbeidsoppgaver

Bidra til helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen
Veilede og utvikle samarbeidstrukturer på system og individnivå
Råd og veiledning til øvrige etater i kommunen 
Identifisere forbedringspotensialet i dagens tjenester og bidra i utvikling av tjenestetilbud
Tverrfaglig samarbeid 
Veilede innen Psykisk helse og rus 

Vi søker

Autorisasjon som psykolog med erfaring fra kommunal praksis er ønskelig
Erfaring med utviklingsarbeid
Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
Engasjement og ståpå vilje, samt god evne til å kommunisere og skape gode relasjoner
Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk
Erfaring fra tverrfaglig samhandling og veiledning

Krav til kompetanse

Autorisasjon som psykolog
Førerkort kl B
Søker må beherske Norsk godt, muntlig og skriftlig

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Søker må disponere egen bil.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Navn: Truls Martin Gripheim
Tittel: Virksomhetsleder omsorg
E-post: Truls.Martin.Gripheim@leirfjord.kommune.no 
Mobil: 46767768
Arbeid75074052

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!