08/07/2019

Rådgiver landbruk

  • Vefsn kommune
  • Vefsn, Norge
Jordbruk - Skogbruk - Fiske Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.08.2019

Vefsn kommune, plan og utvikling har fra 1 oktober 2019 ledig 100 % stilling som rådgiver landbruk. Plan og utvikling består av byggesak, arealplan, kart/oppmåling, landbruk. Enheten har totalt 15 ansatte, med 3 stillingshjemler landbruk

Arbeids- og ansvarsområde

- Saksbehandling knyttet opp mot jord og konsesjonsloven
- Oppgaver knyttet mot arealplanlegging/kommuneplanens arealdel
- Tilskuddsordninger i landbruket
- Vedlikehold av landbruksregister og digitale kartløsninger, herunder gårdskart
- Delta i enhetens prosjekt, herunder utvikling og oppfølging av relevante kommunale planer
- Etter behov kan stillingen tillegges andre arbeidsoppgaver innenfor enheten

Ønskede kvalifikasjoner

- Relevant utdanning fra høgskole/universitet
- Annen relevant utdanning kombinert med erfaring innen fagområdet kan tillegges vekt
- Evne til å tilegne seg kunnskap om relevant lov- og avtaleverk 
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Behersker norsk skriftlig og muntlig 
- Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
- Har førerkort klasse B
- Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt

Vi tilbyr

- Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
- Moderne utstyr i en enhet med høy kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene
- Fleksitid
- Gode pensjonsvilkår

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn: John Peter Garnes
Tittel: Enhetsleder
E-post: John.Peter.Garnes@vefsn.kommune.no 
Mobil: 97660438
Arbeid: 75101800

Navn: Hans-Gunnar Otervik
Tittel: Fagleder landbruk
E-post: Hans.Gunnar.Otervik@vefsn.kommune.no
Arbeid: 48264736

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!