08/07/2019

Psykolog/ psykologspesialist

  • Kongsberg kommune
  • Kongsberg, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.08.2019

Kort om stillingen

100% fast stilling som psykolog er ledig i Kongsberg kommune. Stillingen legges organisatorisk til seksjon Psykisk helse og rus for voksne, i enhet for Helse og omsorg.

Seksjonen er inne i en spennende omstilling hvor vi videreutvikler våre lavterskeltjenester slik at vi kan nå flere innbyggere med psykisk helse- og/ eller rusutfordringer, på et tidligere tidspunkt. Alle kan ta kontakt med oss uavhengig av alvorlighetsgrad og det er ikke krav om henvisning eller søknad.

Tjenesten er opptatt av endringsarbeid, bedringsprosesser, hva som er viktig for den enkelte og er i gang med implementering av tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informed Treatment (FIT - tidligere kalt KOR). Dette innebærer at brukerne gir oss tilbakemelding på hvordan hjelpen virker og hvordan de opplever kontakten med oss.

Seksjonen yter tjenester til voksne personer med lette, moderate og alvorlige psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet og inneholder aktivitetshuset Mestringssenteret, psykisk helse - og rusteam, bofellesskap for personer med psykiske lidelser og bofellesskap for personer som er rusavhengige. Seksjonen inngår i FACT ved Kongsberg DPS.
Ansatte har bred tverrfaglig kompetanse med en eller flere videreutdanninger.

Vi søker deg som vil være med oss å videreutvikle gode psykisk helse- og rustjenester til Kongsberg kommunes befolkning!

Innhold i stillingen:
Bistå i utredning/diagnostisering/behandling
Utvikling/kompetanseheving i form av veiledning, kurs og undervisning av ansatte
Delta i tverrfaglige samarbeidsfora
Enhetsovergripende arbeid knyttet til planer, folkehelse, krisehåndtering og beredskap

Krav og ønsker til deg:
Spesialisering i klinisk voksenpsykologi
Erfaring fra klinisk psykisk helse og/ eller rusarbeid for voksne
Erfaring med tilbakemeldingsverktøyet FIT eller KOR
Erfaring/kunnskap om kognitiv terapi som metode
God relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon
Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
Gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser
Personlig egnethet vektlegges

Formelle kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon som psykolog

Andre stillingsopplysninger:
Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø
Variert, tverrfaglig samarbeid
Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, veiledning og kurs
Psykologfaglig samarbeid med andre psykologer i nabokommuner og ved DPS
Samarbeid med psykolog knyttet til barn og unge i Kongsberg, samt Kommuneoverlegen
Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning gjennom KLP

Du vil ha stor mulighet for å sette preg på en tjeneste i utvikling.
Velkommen som søker!

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktpersoner:
Anne Sissel Olson Hove
mob: 48166087

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!