05/07/2019

Eiendomssjef

 • Sandefjord kommune
 • Sandefjord, Norge
Eiendom Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.09.2019

Eiendomssjef Seksjon eiendomsforvaltning

Om seksjonen

Det har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning.

Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. 

Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. 

Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og  innenfor helse og omsorgsområdet. 

Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde. 

Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale. 

Funksjons- og ansvarsområde

 • forvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmasse
 • byggeprosjekter
 • strategisk eiendomsforvaltning 

Kompetansekrav

 • høyere utdanning på min bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdet
 • erfaring fra personalledelse og linjeledelse
 • tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt
 • god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
 • god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser
 • kunnskap innen ansvarsområdet
 • erfaring innenfor fagfeltet
 • erfaring fra kommunal sektor er ønskelig
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel  

Personlige egenskaper

 • gode relasjonelle egenskaper
 • etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk
 • effektiv og løsningsorientert
 • analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk 

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder skal sikre:

 • relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll
 • å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere
 • økonomisk soliditet
 • fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger
 • samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere 

Søknadsfrist søndag 8.september 

Kontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!