05/07/2019

Rådgiver - Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen

 • Sør-Varanger kommune
 • Sør-Varanger, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.08.2019

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100% fast stilling som rådgiver.

Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen

Rådgiverstillingen ligger i stab hos kommunalsjef sammen med enhetsledere, leder for KFF og USHT. Kontor vil være sammen med KFF. 
Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen (KFF) er kommunens koordinerende enhet med ansvar for kontakt og samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til utskrivningsklare pasienter og habilitering- og rehabiliteringspasienter. Saksbehandling av søknad på individuell plan og koordinator. Andre enhetsovergripende oppgaver som ligger i stab er utvikling, oppfølging og drift av pasientjournal og saksbehandlingssystemet Profil. Fagutvikling. Saksbehandling av alle søknader på helse- og omsorgstjenester. I dag er det tilsammen 10,5 årsverk under avdelingsleder dette kan endres da kommunen er i omstilling og oppgaver kan omfordeles.

Hovedarbeidsoppgaver

Økonomioppfølging av helse- omsorg og velferd i samarbeid med enhetsledere:

 • Forbedring og utviklingsoppgaver i helse-, omsorg og velferd
 • Forbedring av arbeidsprosesser i forhold til budsjett og økonomi:
  • Kvalitetssikring av månedsrapporter 
  • Budsjettarbeid
 • Daglig driftsoppgaver som fakturabehandling m.m inngår i stillingen.
 • Utforming og oppfølging av anbud ved kjøp av tjenester 
 • Oppfølging av avtaler med legevakt og fastlegeordningen og NAV
 • Prosjekter i helse- og omsorg

Kvalifikasjoner

 • Økonomi, administrasjon og organsiasjon på masternivå. Søkere med bachelor, lang erfaring og personligegnethet kan blir vurdert.
 • Ønskelig med tilleggs utdanning og/ eller erfaring fra veildning og opplæring
 • Kjennskap til kommunal drift og helse- omsorg og velferdstjenester er en fordel
 • Erfaring fra utviklig og forbedringsarbeid i offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper

 • Trygg og konfortabel med formidlig, veildening og opplæring
 • Pådriver egenskaper
 • Systematisk og anlytisk
 • Lojal og etterrettelig 

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Elisabeth Larsen, E-post Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no - mobil 982 68 442 eller arbeid 78 97 74 10.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Klikk her for å gå videre til kommunens elektronisk søknadsskjema.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!