05/07/2019

Leder for Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen

 • Sør-Varanger kommune
 • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Jus Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 06.08.2019

Kort om stillingen

Sør-Varanger kommune søker leder for Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen.

Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen

Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen (KFF) er kommunens koordinerende enhet med ansvar for kontakt og samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til utskrivningsklare pasienter og habilitering- og rehabiliteringspasienter. Saksbehandling av søknad på individuell plan og koordinator. Andre enhetsovergripende oppgaver som ligger i stab er utvikling, oppfølging og drift av pasientjournal og saksbehandlingssystemet Profil. Fagutvikling. Saksbehandling av alle søknader på helse- og omsorgstjenester. I dag er det tilsammen 10,5 årsverk under avdelingsleder dette kan endres da kommunen er i omstilling og oppgaver kan omfordeles.

Hovedarbeidsoppgaver

Faste oppgaver for avdelingsleder vil være:

 • Overordnet ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten:
  • Samhandlingskontakt/samhandlingskoordinator
  • Oppfølging av tjenesteavtaler i samarbeid med enhetslederne
  • Overordnet oppfølging av habilitering og rehabilitering mot spesialisthelsetjenesten 
 • Overordnet oppfølging av brukere med sammensatte behov 
 • Overordnet ansvar for kvalitetssikring av vedtak i samarbeid med enhetsledere og kommunalsjef
 • Sekretær i fagnettverk og faste enhetsledermøter.
 • Daglig drift av stabsavdelingen;
 • I personal ansvar 
 • Utvikling og forbedringsarbeid i avdelingen og helse- og omsorgstjenestene

Stillingen inngår i kommunalsjefens ledergruppe og rapporterer direkte til kommunalsjef.

Kvalifikasjoner

Formelle krav;

 • Utdanning innen Ledelse, administrasjon og organisasjon
 • Juridisk kompetanse innen helserett - dersom søker ikke har dette, vil det bli tilrettelagt for gjennomføring av 30 studiepoeng i helserett og saksbehandling som minimum.
 • Helse eller sosialfagligbakgrunn; god kjennskap til helse- og omsorgstjenestenes kjernedrift og heldøgns tjenester 
 • Kompetanse innen prosessveildening er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Trygg i utfordrende situasjoner
 • Stor integritet og forståelse for å jobbe i politiskstyrt organisasjon 
 • Selvstendig i arbeidsoppgaver, evne til å prioritere, være pådriver; utviklingsorientert og forbedrings tankegang

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Elisabeth Larsen, E-post Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no - mobil 982 68 442 eller arbeid 78 97 74 10.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!