05/08/2018

Fagleder / Sykepleier

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 100 % stilling som fagleder/sykepleier.
  
Arbeidssted vil være på Ibestad sykehjem.  Dagtid 37,5 timers uke.

For uten å ivareta sykepleiefaglige oppgaver skal du bl.a. sørge for et aktivt læringsmiljø og faglig utvikling i avdelingen.

Du vil utgjøre en del av sykehjemmets faglige ledelse og samarbeide tett med enhetsleder.  

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha autorisasjon som sykepleier, samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste.

Veiledningskompetanse vil vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.  Herunder ønsker vi at du er innovativ i forhold til utvikling av fagområdet og tjenesten.  At du har samhandlingskompetanse og har evne til å arbeide systematisk og skape struktur ser vi som en fordel.  Du må også ha interesse for pasientgruppen.  

Annet:

  • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
  • Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr (skattepliktig).
  • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
  • Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.
  • Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement.
  • God pensjonsordning

Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.    Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess

Dette betyr at kun søknader sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.

Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til:

Ibestad kommune v/ enhetssleder Hilde Danielsen tlf: 46 86 03 57 
eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 90 96 69 23  

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå