02/07/2019

Kulturhusleder

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
Kultur - Bibliotek Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.08.2019

ID 1267

Ledig stilling som kulturhusleder

Midtre Gauldal kommune søker etter kulturhusleder i 100 % stilling for aktivt å bidra til å fylle kommunens flotte kulturarena med et spennende og variert kulturtilbud. Kulturhuset består av en kultursal med plass til totalt 450 personer og kinosal med plass til 70 personer. Det er også lokaler for utstillinger. Kulturhuset er samlokalisert med flere andre offentlige virksomheter som bl.a. videregående skole og ungdomsskole ved Gauldal skole- og kultursenter. 

Organisatorisk inngår stillingen i enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring med enhetsleder som nærmeste overordnede. 

Hovedoppgaver

  • Administrere og lede virksomheten ved kulturhuset inklusive økonomistyring og personalledelse
  •  Markedsføre, planlegge, utarbeide program og forestå booking
  • Ansvar for gjennomføring av arrangement
  • Være pådriver for å videreutvikle kulturtilbudet i hele kommunen 

Det forutsettes nært samarbeid og samspill med de øvrige brukerne av Gauldal skole- og kultursenter, det frivillige kulturlivet og andre brukere av senteret. 

Kvalifikasjonskrav

  • Minst 3-årig kulturfaglig universitets-/høgskoleutdanning eller tilsvarende
  • Formell lederutdanning, men ledererfaring kan kompensere for dette kravet
  • Utdanning innen økonomi og administrasjon vil være en fordel, men er ikke et absolutt krav 

Erfaring/praksis

· Ledererfaring

· Erfaring med å lede administrative prosesser og fra offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

· Evne til relasjonsbygging og god kommunikasjon og samhandling

· Evne til selvstendig arbeid

· Engasjement og godt humør

· Fleksibilitet, pågangsmot og evne og vilje til å tenke nytt 

Vi kan tilby

· Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

· Lønn etter avtale 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for Kultur, fritid og voksenopplæring Arnfinn Solem, tlf.72403067 / 91510379, eller assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik, tlf. 91311248. 

Elektronisk søknad via kommunens hjemmeside

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!