06/08/2019

Ledige sykepleierstillinger på Deset-tunet, 2. gangs utlysning

  • Åmot kommune
  • Åmot, Hedmark, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.08.2019

Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen? Da trenger vi deg!

Stillingstype/-prosent

2 x 100 % sykepleier

1 x 90 % sykepleier

​Har du erfaring eller videreutdanning innenfor demens? Da trenger vi deg også!

​Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med en demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi sammen aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø.

Vi er opptatt av både å være på arbeid når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfase tilrettelegging.

​Vi ønsker at vår nye kollega er empatisk. Opptatt av det beste for våre brukere og kollegaer. Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000 kroner i 100 % stilling.

Vår ref

2019/831

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Avdelingsleder Mona Løvlien​ - msl@amot.kommune.no - tlf.488 83 502

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!