01/07/2019

Er du vår nye enhetsleder for Tjenester i hjemmet i Åmot kommune

  • Åmot kommune
  • Åmot, Hedmark, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.08.2019

Vår enhetsleder skal flytte fra Åmot og har i den forbindelse sagt opp sin stilling. Vi søker etter en leder som ønsker å være en del av en kommune som har vilje til vekst og utvikling.

Enhetsleder er underlagt sektorleder for Helse og velferd og inngår i sektorens ledergruppe. Enhetslederen har en sentral rolle og vil være en viktig bidragsyter i utvikling av både egen enhet og sektoren. Du må ha evne til å tenke på tvers av sektorer for å kunne delta i videreutvikling av en best mulig organisasjon til beste for Åmot kommunes brukere. Sektor Helse og velferd har en filosofi om at vi blir ikke gode før vi blir det sammen. Du må være omstillingsdyktig og aktiv ta del i endringer for å tilpasse tjenestene til dagens/morgendagens krav og behov.

Helsesektoren står overfor spennende utvikling og Åmot kommune ønsker å være langt framme i forbindelse med å ta i bruk e-helse

Som enhetsleder har du ansvar for å utarbeide faglige strategier innenfor enheten, styre enheten ut fra mål, økonomi og personalmessige rammer.

Stillingstype/-prosent: 100 % fast

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, med kompetanse og forståelse innenfor sektorens og enhetens arbeidsfelt
Du må være en strategisk og utviklingsorientert leder
Du må inneha forståelse og god kjennskap til lov – og avtaleverk
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Videreutdanning innenfor ledelse, samt relevant erfaring som leder.

​I tillegg ønsker vi følgende egenskaper

Du må være engasjert, ha «stå-på-vilje» og stor arbeidskapasitet
Du må kunne jobbe selvstendig, men samtidig inneha gode samarbeidsevner
Du må ha evne til å tenke nyskapende, være positiv og inneha gode holdninger
Du må være fleksibel og lojal
Du må være leveringsdyktig, ha god vurderingsevne og vilje og evne til å handle effektivt og raskt

Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Vi tilbyr en spennende og interessant stilling innenfor en sektor som er tenker utvikling og som har engasjerte medarbeidere

Vi kan tilby

Lønn etter avtale
Pensjonsordninger i KLP

Annet ​

Vår ref ​19/869

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste 

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Sektorleder Kari Nilsen Simensen tlf 99 69 84 58

Enhetsleder: Kari Vik tlf 93 20 03 54 (stedfortreder i sektorleders ferie 15.7 – 9.8. 2019

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!